کک نفتی کربن

 • Graphitized Petroleum Coke

  کک نفتی گرافیتی شده

  نام محصول: کک نفتی گرافیتی شده
  شماره مدل: RB-GPC-1
  برتری: پاکیزگی بدون آلودگی
  کربن ثابت: 98.5٪ حداقل
  خاکستر 0.3 Max حداکثر.
  مقاومت (μΩ.m): 9-12
  تراکم واقعی (g / cm³): 2.08g / cm3
 • Calcined Petroleum Coke

  کک نفتی کلسینه شده

  نام محصول: کک نفتی کلسینه شده
  شماره مدل: RB-CPC-1
  نوع: پودر
  کربن ثابت: 98٪ حداقل
  S: حداکثر 0.05
  مقاومت (μΩ.m): 5-10
  تراکم واقعی (g / cm³): 2.05g / cm3 حداقل